Skriftlig fråga – Svensk medborgare gisslan i Iran i över 500 dagar – E-002571/2023

Fråga för skriftligt besvarande E-002571/2023/rev.1
till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
Artikel 138 i arbetsordningen
Abir Al-Sahlani (Renew), Olivier Chastel (Renew), Karin Karlsbro (Renew), Emma Wiesner (Renew), Salima Yenbou (Renew), Karen Melchior (Renew), Charlie Weimers (ECR), Johan Nissinen (ECR), Katalin Cseh (Renew), Bart Groothuis (Renew), Samira Rafaela (Renew), Petras Auštrevičius (Renew)

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen