Debatter – Plenum

Debatter – Irans aldrig tidigare skådade angrepp på Israel och behovet av nedtrappning och av en EU-reaktion (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 24 april 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva

​Läs mer Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Debatter – Irans aldrig tidigare skådade angrepp på Israel och behovet av nedtrappning och av en EU-reaktion (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 24 april 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva Läs mer »

Debatter – Kontroll av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna – Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister – tredjelandsmedborgare – Gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen – Gränsförfarandet för återvändande och ändring av förordning (EU) 2021/1148 – Asyl- och migrationshantering – Hantering av krissituationer och force majeure-situationer – Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013, för identifiering av en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som vistas olagligt och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning) – En unionsram för vidarebosättning – Normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd – Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (gemensam debatt – Migrations- och asylpaketet) – Charlie Weimers – Onsdagen den 10 april 2024 – Bryssel – Preliminär utgåva

​Läs mer Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Debatter – Kontroll av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna – Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister – tredjelandsmedborgare – Gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen – Gränsförfarandet för återvändande och ändring av förordning (EU) 2021/1148 – Asyl- och migrationshantering – Hantering av krissituationer och force majeure-situationer – Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013, för identifiering av en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som vistas olagligt och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning) – En unionsram för vidarebosättning – Normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd – Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (gemensam debatt – Migrations- och asylpaketet) – Charlie Weimers – Onsdagen den 10 april 2024 – Bryssel – Preliminär utgåva Läs mer »

Debatter – Uttalanden av rådet och kommissionen – Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 21 och 22 mars 2024 (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 12 mars 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva

​Läs mer Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Debatter – Uttalanden av rådet och kommissionen – Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 21 och 22 mars 2024 (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 12 mars 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva Läs mer »

Debatter – Stärkande av det europeiska försvaret i ett instabilt geopolitiskt landskap – Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2023 – Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2023 (gemensam debatt – Säkerhet och försvar i Europa) – Charlie Weimers – Onsdagen den 28 februari 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva

​Läs mer Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Debatter – Stärkande av det europeiska försvaret i ett instabilt geopolitiskt landskap – Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2023 – Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2023 (gemensam debatt – Säkerhet och försvar i Europa) – Charlie Weimers – Onsdagen den 28 februari 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva Läs mer »

Debatter – Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2023 (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 27 februari 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva

​Läs mer Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Debatter – Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2023 (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 27 februari 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva Läs mer »

Rulla till toppen