Charlie Weimers MEP

Charlie Weimers MEP

29,782

Europaparlamentariker för Sverige.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

ETT FRAMSYNT FOLK

Idag, den 3:e december, är årsdagen av den danska folkomröstningen om att ge upp landets undantag från EU:s regelverk på det rättsliga och migrationspolitiska området. Detta framsynta folk röstade ’nej tak’ och valde därmed att behålla det danskarna kallar ‘Retsforbeholdet’. Som följd kan landet exempelvis välja en egen, och långsiktigt hållbar asyl- och migrationspolitik.

Danmark är sedan folkets nej till Fördraget om Europeiska unionen (Maastricht) undantaget att medverka i EU:s politik vad gäller gränskontroll, asyl och invandring samt civilrättsligt-, straffrättsligt- och polissamarbete. Om så sker deltar Danmark genom särskilda områdesspecifika avtal.

Som i de svenska folkomröstningarna försökte det samlade politiska och mediala etablissemanget övertyga folket om nödvändigheten ‘att vara med fullt ut’. Det danska etablissemangets ja-kampanj staplade halmgubbar på varandra och hävdade bland annat att Danmark inte skulle förmå förhandla fram ett bilateralt avtal för tillgång till Europols databaser. Ja-sidan hävdade även att det skulle ta många år att förhandla fram ett sådant ”parallelaftale” och att det kanske inte ens skulle vara möjligt. Om folket röstade för att behålla sitt EU-undantag skulle utländska kriminella få härja fritt i landet. Men det danska etablissemangets skrämselpropaganda misslyckades och det danska folket valde att avslå den liberala Løkke-regeringens förslag att avskaffa det danska undantaget. Och att ja-kampanjen helt byggt på skrämselpropaganda bevisades när Danmark ett år senare slöt ett bilateralt avtal för tillgång till Europols databaser.

Danska folkets nej till att ersätta det permanenta, fördragsförankrade, och juridiskt bindande undantaget från EU:s integration möjliggör nu för Danmark att välja en annan och hållbar asyl- och migrationspolitik. De danska Socialdemokraterna som idag implementerar denna politik ville för sex år sedan avskaffa undantaget som gör deras politik möjlig. De såg det inte komma. Det gjorde däremot Sverigedemokraternas systerparti. Dansk Folkeparti var ensamma på nej-sidan tillsammans med några små vänstergrupperingar.

Vad Danmark nu förbereder är den faktiska implementeringen av en migrationspolitisk nollvision för asylsökande. Genom mottagningscentra i tredje land, där asylansökningar processas och där de som får beviljad asyl stannar kvar, kommer Danmark ta bort alla incitament för ekonomisk migration. Deras kostnader för migration kommer när modellen implementeras sjunka drastiskt och om hela EU skulle anta den danska planen skulle ingen dö på Medelhavet eller i vitryska skogar.

Storbritannien har redan anammat den danska planen. Den nyligen framlagda Nationality and Border Bill 2021 möjliggör för mottagningscentra i tredje land samt inför en regel som innebär att den som tar sig in i landet illegalt bara kommer beviljas asyl om de hade goda skäl för sitt agerande. Slutligen föreslår minister Priti Patel även möjlighet att döma människosmugglare och de som hjälper människosmugglare till livstidsstraff.

När EU nu steg för steg driver sin migrationspakt framåt ser vi en helt annan vision. Socialdemokraterna och Moderaterna är centralt placerade i lagstiftningsprocessen i Bryssel. Ylva Johansson (S) är ansvarig EU-kommissionär som förmulerat lagförslaget och Tomas Tobé (M) är europaparlamentets representant. Tyvärr har Tobé anammat kommissionär Johanssons övergripande vision att göra det olagliga legalt och möjliggöra för tvingande omfördelning av migranter till länder där befolkningen är i demokratiska val uttryckt ovilja att delta.

Jag vill helst inte ha detta migrationspaket överhuvudtaget, men jag kan inte hindra att det kommer upp till omröstning. Därför har jag lagt nästan 300 ändringsförslag som om de antogs - vilket jag tyvärr inte tror är sannolikt - helt skulle förändra förslaget till EU-förordning om asyl- och migrationshantering. Tillsammans med Laura Huhtasaari från Perussuomalaiset och Peter Kofod från Dansk Folkeparti - Sverigedemokraternas nordiska systerpartier - har vi dessutom lagt 35 skarpa förslag för att bl.a. möjliggöra för den Danska asylmodellen på EU-nivå.

Vi försöker göra vad vi kan för att stoppa en för Sverige skadlig migrationspolitisk utveckling i EU. Går det förslag som Ylva Johansson lagt igenom – med eller utan de marginella förändringar som Tobé föreslagit – skulle det få förödande konsekvenser för Sverige. Orsaken är att det grundläggande konceptet att omfördela migranter till det land där de har anhöriga eller anknytning skulle drabba Sverige särskilt hårt.

Om migrationspolitisk detaljstyrning från Bryssel trots vårt och andras motstånd ändå blir verklighet och förslagen om att möjliggöra för en dansk asylpolitik röstas ned kommer endast de länder som har juridiskt bindande undantag ha möjlighet att implementera en migrationspolitisk nollvision.

Sverige har två val. Antingen lyckas vi möjliggöra för en asyl- och migrationspolitik enligt dansk modell inom ramarna för EU:s nya migrationspakt, eller så måste vi stå utanför den. Som danskarna har fått möjlighet att göra. Därför driver Sverigedemokraterna att det ska vara ett oeftergivligt svenskt krav att vi inte omfattas av pakten och att vi får ett svenskt juridiskt bindande undantag likt det danska inskrivet i EU-fördragen nästa gång de uppdateras om vi skall ge vårt medgivande till en migrationspakt i linje med det som föreslagits. Det skulle ge oss möjlighet att förverkliga en nollvision för migration enligt dansk modell.

Detta borde vara sunt förnuft i riksdagen men som danskarna säger: "Almindelig sund fornuft er ikke så almindelig endda.”
... See MoreSee Less

ETT FRAMSYNT FOLK
 
Idag, den 3:e december, är årsdagen av den danska folkomröstningen om att ge upp landets undantag från EU:s regelverk på det rättsliga och migrationspolitiska området. Detta framsynta folk röstade ’nej tak’ och valde därmed att behålla det danskarna kallar ‘Retsforbeholdet’. Som följd kan landet exempelvis välja en egen, och långsiktigt hållbar asyl- och migrationspolitik.
 
Danmark är sedan folkets nej till Fördraget om Europeiska unionen (Maastricht) undantaget att medverka i EU:s politik vad gäller gränskontroll, asyl och invandring samt civilrättsligt-, straffrättsligt- och polissamarbete. Om så sker deltar Danmark genom särskilda områdesspecifika avtal.
 
Som i de svenska folkomröstningarna försökte det samlade politiska och mediala etablissemanget övertyga folket om nödvändigheten ‘att vara med fullt ut’. Det danska etablissemangets ja-kampanj staplade halmgubbar på varandra och hävdade bland annat att Danmark inte skulle förmå förhandla fram ett bilateralt avtal för tillgång till Europols databaser. Ja-sidan hävdade även att det skulle ta många år att förhandla fram ett sådant ”parallelaftale” och att det kanske inte ens skulle vara möjligt. Om folket röstade för att behålla sitt EU-undantag skulle utländska kriminella få härja fritt i landet. Men det danska etablissemangets skrämselpropaganda misslyckades och det danska folket valde att avslå den liberala Løkke-regeringens förslag att avskaffa det danska undantaget. Och att ja-kampanjen helt byggt på skrämselpropaganda bevisades när Danmark ett år senare slöt ett bilateralt avtal för tillgång till Europols databaser.
 
Danska folkets nej till att ersätta det permanenta, fördragsförankrade, och juridiskt bindande undantaget från EU:s integration möjliggör nu för Danmark att välja en annan och hållbar asyl- och migrationspolitik. De danska Socialdemokraterna som idag implementerar denna politik ville för sex år sedan avskaffa undantaget som gör deras politik möjlig. De såg det inte komma. Det gjorde däremot Sverigedemokraternas systerparti. Dansk Folkeparti var ensamma på nej-sidan tillsammans med några små vänstergrupperingar.
 
Vad Danmark nu förbereder är den faktiska implementeringen av en migrationspolitisk nollvision för asylsökande. Genom mottagningscentra i tredje land, där asylansökningar processas och där de som får beviljad asyl stannar kvar, kommer Danmark ta bort alla incitament för ekonomisk migration. Deras kostnader för migration kommer när modellen implementeras sjunka drastiskt och om hela EU skulle anta den danska planen skulle ingen dö på Medelhavet eller i vitryska skogar. 
 
Storbritannien har redan anammat den danska planen. Den nyligen framlagda Nationality and Border Bill 2021 möjliggör för mottagningscentra i tredje land samt inför en regel som innebär att den som tar sig in i landet illegalt bara kommer beviljas asyl om de hade goda skäl för sitt agerande. Slutligen föreslår minister Priti Patel även möjlighet att döma människosmugglare och de som hjälper människosmugglare till livstidsstraff.
 
När EU nu steg för steg driver sin migrationspakt framåt ser vi en helt annan vision. Socialdemokraterna och Moderaterna är centralt placerade i lagstiftningsprocessen i Bryssel. Ylva Johansson (S) är ansvarig EU-kommissionär som förmulerat lagförslaget och Tomas Tobé (M) är europaparlamentets representant. Tyvärr har Tobé anammat kommissionär Johanssons övergripande vision att göra det olagliga legalt och möjliggöra för tvingande omfördelning av migranter till länder där befolkningen är i demokratiska val uttryckt ovilja att delta.

Jag vill helst inte ha detta migrationspaket överhuvudtaget, men jag kan inte hindra att det kommer upp till omröstning. Därför har jag lagt nästan 300 ändringsförslag som om de antogs - vilket jag tyvärr inte tror är sannolikt - helt skulle förändra förslaget till EU-förordning om asyl- och migrationshantering. Tillsammans med Laura Huhtasaari från Perussuomalaiset och Peter Kofod från Dansk Folkeparti - Sverigedemokraternas nordiska systerpartier - har vi dessutom lagt 35 skarpa förslag för att bl.a. möjliggöra för den Danska asylmodellen på EU-nivå. 
 
Vi försöker göra vad vi kan för att stoppa en för Sverige skadlig migrationspolitisk utveckling i EU. Går det förslag som Ylva Johansson lagt igenom – med eller utan de marginella förändringar som Tobé föreslagit – skulle det få förödande konsekvenser för Sverige. Orsaken är att det grundläggande konceptet att omfördela migranter till det land där de har anhöriga eller anknytning skulle drabba Sverige särskilt hårt.
 
Om migrationspolitisk detaljstyrning från Bryssel trots vårt och andras motstånd ändå blir verklighet och förslagen om att möjliggöra för en dansk asylpolitik röstas ned kommer endast de länder som har juridiskt bindande undantag ha möjlighet att implementera en migrationspolitisk nollvision.
 
Sverige har två val. Antingen lyckas vi möjliggöra för en asyl- och migrationspolitik enligt dansk modell inom ramarna för EU:s nya migrationspakt, eller så måste vi stå utanför den. Som danskarna har fått möjlighet att göra. Därför driver Sverigedemokraterna att det ska vara ett oeftergivligt svenskt krav att vi inte omfattas av pakten och att vi får ett svenskt juridiskt bindande undantag likt det danska inskrivet i EU-fördragen nästa gång de uppdateras om vi skall ge vårt medgivande till en migrationspakt i linje med det som föreslagits. Det skulle ge oss möjlighet att förverkliga en nollvision för migration enligt dansk modell.

Detta borde vara sunt förnuft i riksdagen men som danskarna säger: Almindelig sund fornuft er ikke så almindelig endda.”

SD: EN TUFFARE SVENSK LINJE I EUROPA

Under helgen antog Sverigedemokraternas landsdagar partiets inriktningsprogram inför riksdagsvalet. I EU-avsnittet finns flera konkreta förslag på reformer som skulle stärka Sveriges förhandlingsläge i EU. Det är särskilt tre reformförslag jag skulle vilja framhålla som särskilt viktiga.

Det första är ett krav på formellt undantag från deltagande i den gemensamma valutan. Vi vill formalisera den rådande situationen och ha ett bindande undantag likt Danmark. Sverige är enligt avtal förpliktigat att införa den gemensamma valutan vilket EU-kommissionen och Europaparlamentet påpekar med jämna mellanrum fast utfallet i folkomröstningen 2003 var ett klart nej.

Det andra är krav på ett juridiskt bindande undantag från EU-samarbetet på det rättsliga och inrikespolitiska området. Det krävs för icke-deltagande i den migrationspakt som lagts fram som tvingar medlemsländerna att ta emot migranter även om de inte vill.

Genom att i folkomröstning säga nej till Fördraget om Europeiska unionen 1992 säkrade Danmark flera undantag från EU:s integration. Retsforbeholdet som det kallas i Danmark prövades så sent som 2015 i en folkomröstning och då valde 53% av danskarna att fortsätta stå utanför flera delar av det migrationspolitiska samarbetet. Folkets nej möjliggör nu för Danmark att genomföra en nollvision för asyl med asylmottagande i tredje land.

Det tredje är ett folkomröstningslås i linje med vad som beslutades av den brittiska konservativa regeringen. Syftet med folkomröstningslåset är att en framtida svensk regering inte – likt Stefan Löfven gjorde med Coronafonden – ska kunna sälja ut landet genom att gå med på stora överföringar av makt och pengar i förhandlingar nere i Bryssel. Dessa skall svenska folket få rätt att uttala sig om i en folkomröstning som skulle tvinga regeringen att vara tuffare och lägga veto istället för att vika sig. EU:s institutioner skulle också tveka innan de föreslog en åtgärd de vet skulle utlösa en folkomröstning.

Den nya sverigedemokratiska EU-linjen är betydligt tydligare och tuffare efter landsdagarna i Karlstad. Jag kommer med stor glädje och kraft ge mig ut i valrörelsen för att kampanja för denna linje och maktskifte. Hoppas vi ses i kampanjen.
... See MoreSee Less

Följ Tobias Andersson - SD om ni inte redan gör det! 💪Idag kom det en statlig utredning som visade på väldigt stora brister kring Sveriges gräns. Organiserad brottslighet, stöldligor och smuggling är vanligt och mer resurser krävs vilket SD-budgeten har ordnat eftersom den vann i riksdagen. Dessutom behöver polisen och tullen få mer befogenheter vilket vi verkar för. Polen har visat att det går att kontrollera en gräns även under en hybridattack. Låt oss inspireras och stärka våra gränser.

regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/11/sou-202192/
... See MoreSee Less

Följ Tobias Andersson - SD om ni inte redan gör det! 💪
Load more

Charlies senaste aktiviteter:

 • Skriftlig fråga - Krav på avskräckande kampanjer för att bekämpa olaglig migration och människosmuggling - P-005333/2021
  på 6 december, 2021

  Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-005333/2021till kommissionenArtikel 138 i arbetsordningenCharlie Weimers (ECR), Peter Kofod (ID), Teuvo Hakkarainen (ID), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Alexandr Vondra (ECR), Patryk Jaki (ECR), Angel Dzhambazki (ECR), Rob Rooken (ECR), Bert-Jan Ruissen (ECR), Jacek Saryusz-Wolski (ECR), Veronika Vrecionová (ECR), Eugen Jurzyca (ECR), Kosma Złotowski (ECR), Elżbieta Kruk (ECR), Roman Haider (ID), Maximilian Krah (ID), Aurélia Beigneux (ID), Andrey Slabakov (ECR), Christine Anderson (ID), Zbigniew Kuźmiuk (ECR), Jadwiga Wiśniewska (ECR), Jessica Stegrud (ECR), Filip De Man (ID), Gunnar Beck (ID), Dominique Bilde (ID), Nicolaus Fest (ID), Tom Vandendriessche (ID), Jean-Paul Garraud (ID), Harald Vilimsky (ID), Virginie Joron (ID), Lars Patrick Berg (ECR), Catherine Griset (ID), Jörg Meuthen (ID), Bernhard Zimniok (ID), Georg Mayer (ID), Anna Zalewska (ECR) Källa : © Europeiska unionen, 2021 - EP

 • Skriftlig fråga - Införlivandet av klimatrisker i skuldhållbarhetsanalysen - E-005239/2021
  på 3 december, 2021

  Fråga för skriftligt besvarande E-005239/2021till kommissionenArtikel 138 i arbetsordningenEugen Jurzyca (ECR), Charlie Weimers (ECR), Sirpa Pietikäinen (PPE), Miriam Lexmann (PPE), Johan Van Overtveldt (ECR), Assita Kanko (ECR), Geert Bourgeois (ECR) Källa : © Europeiska unionen, 2021 - EP

 • Svar på en skriftlig fråga - Uppföljning av insyn och finansiering för konferensen om Europas framtid - E-004172/2021(ASW)
  på 3 december, 2021

  Se frågor : E-004172/2021 Källa : © Europeiska unionen, 2021 - EP