Charlie Weimers

Europarlamentariker för Sverigedemokraterna i ECR-gruppen.

Senaste nytt

Facebook
Youtube

Charlies senaste aktiviteter

Laddar in...
överblick

Vem är Charlie?

Charlie Weimers är en engagerad svensk politiker som representerar Sverigedemokraterna i Europaparlamentet sedan juli 2019. Född i Karlstad och uppvuxen i Värmland, har Charlie Weimers en gedigen bakgrund inom svensk politik med en utbildning inom statsvetenskap från Karlstads Universitet. Hans politiska resa har innefattat ledande positioner inom Kristdemokratiska Ungdomsförbundet samt tjänstgöring på lokal och regional nivå. Weimers övergång till Sverigedemokraterna markerade en tydlig inriktning mot en konservativ och suveränistisk politik på EU-nivå, där han konsekvent arbetar för att skydda och främja svenska intressen.

Viktiga frågor

Särskilt viktiga områden

01
Migration

Weimers har tagit en stark ställning mot den nuvarande migrationspolitiken i EU, med fokus på att stoppa döden på Medelhavet, införa asylprövningar i tredje land och effektivt bekämpa olaglig migration. Han argumenterar för en striktare gränspolitik och betonar behovet av externa asylcentra som kan hantera ansökningar utanför EU:s gränser.

02
Maktöverföring

En annan central fråga för Weimers är motståndet mot den gradvisa maktförskjutningen från svenska myndigheter till EU. Han arbetar för att minska EU:s lagstiftande roll och stärka nationell suveränitet, samt att säkerställa att beslut som påverkar Sverige i hög grad ska fattas närmare de svenska medborgarna.

03
Miljö

Weimers har uttalat sig mot delar av EU:s miljöpolitik, såsom 'Fit for 55'-paketet och direktiv om produkters livscykel ('end of life') som kommer slå hårt mot veteranbilägare. Han förespråkar en miljöpolitik som respekterar och gynnar de unika förhållandena i svensk skogsindustri och som inte hindrar den existerande svenska modellen av hållbart skogsbruk som har bidragit till ett ekonomiskt starkt Sverige.

Vision & Beliefs

I am guided by a set of core values and beliefs that inform my decisions and actions, such as:

Håll dig uppdaterad

Vill du veta mer om Charlies arbete i EU-parlamentet?

Mål och visioner

Mål och visioner för EU

Introducing legislation to increase funding for mental health services

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Organizing community events to promote environmental awareness

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Partnering with local businesses to create job training programs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Holding regular town hall meetings to solicit feedback from constituents

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Charlie Weimers

Europarlamentariker för Sverigedemokraterna i ECR-gruppen.

Rulla till toppen