Charlie Weimers MEP

Charlie Weimers MEP

33,189

Europaparlamentariker för Sverige. Vice ordförande för konservativa gruppen i Europaparlamentet

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
7 hours ago
Charlie Weimers MEP

EU:S MIGRATIONSPAKT KOMMER MED HÖGT PRIS FÖR SVERIGE

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) håller med EU:s Migrationskommissionär Ylva Johansson (S) att hennes föreslagna asyl- och migrationspakt är vägen framåt. Att Europaparlamentets chefsförhandlare Tomas Tobé är en entusiastisk anhängare av EU-pakten är redan väl känt.

Men att migrationsministern som uttalat att ”vi behöver paradigmskiftet” efter migrationsministrarnas möte i Bryssel förra fredagen sällade sig till denna skara är värt att notera. Det viktigaste verkar vara att leverera en färdigförhandlad migrationspakt. Trots att den inte är skapad för att klara av framtidens enorma migrationstryck gentemot Europa. Trots att den kan medföra att Sverige tvingas betala stora belopp till Bryssel för att kunna föra en strikt migrationspolitik.

Österrikes migrationsminister retirerade inte för Bryssels påtryckningar utan valde på samma möte att stödja Danmarks och Storbritanniens planer på att flytta hela asylprocessen, även mottagandet, till tredje land i Afrika. Migrationsminister Gerhard Karner från Moderaternas systerparti ÖVP vill att EU:s migrationspakt ska tillåta detta alternativ. Så som förslaget är utformat kan endast länder som har ett undantag från EU:s asyl- och migrationspolitik föra en sådan politik.

När det nu äntligen finns stöd från både vänster- och högerregeringar i EU för en hållbar migrationspolitik är det hög tid för den svenska regeringen att omvärdera. Framtidens hållbara migrationspolitik följer Australiens exempel och stoppar döden på havet. Den krossar människosmugglarnas affärsmodell och den säkrar vårt sätt att leva.

Det var linjen jag förespråkade i EU-parlamentets debatt förra veckan inför migrationsministrarnas extrainsatta möte.

Ylva Johanssons förslag skulle med sin omfördelning av migranter öka pullfaktorerna medan den dansk-österrikiska politiken skulle minska dessa. Varför migrationsministern envisas med att stödja Ylva Johanssons förslag är för mig svårt att förstå.

En förklaring kan vara att moderaterna lovat sin politiska familj i EU att driva frågan i hamn och för att uppnå EU:s målsättning är man villiga att acceptera en för Sverige olönsam kompromiss.

En annan förklaring kan vara att Moderaterna felbedömt den politiska situationen. Parlamentets migrationsliberala majoritet har länge krävt att medlemsstaterna accepterar en solidaritetsmekanism d.v.s. omfördelning av migranter från länderna kring medelhavet för att godkänna förslagen till uppdaterad unionskodex om gränspassage, Screeningförordningen och Eurodacförordningen, tre förslag som faktiskt skulle stärka gränsskyddet och på marginalen förbättra gräns- och migrationskontroller i EU.

Det Moderaterna har missat i sin omvärldsanalys är prognoserna för befolkningstillväxt i Afrika. Från 1,4 miljarder till 4 miljarder inom detta århundrade. När man dessutom mäter viljan att migrera till Europa runtom i världen visar det sig att över 500 miljoner skulle göra det idag om de fick chansen. Det antalet kommer bara att öka.

Det är min bestämda övertygelse att Europa måste skicka signaler till omvärlden som MINSKAR migrationstrycket. De som förespråkat den dansk-österrikiska linjen har det politiska och moraliska övertaget. Folkviljan är på vår sida och EU-parlamentet kommer förr eller senare inse detta. Särskilt om de fortsätter kräva att gränsskydd och därmed VÅR SÄKERHET villkoras med omfördelning av migranter. Då kommer parlamentariker förlora röster och det är något de bryr sig om.
... See MoreSee Less

10 hours ago
Charlie Weimers MEP

Ledarskribent hos Bulletin gör EU-korrespondenternas jobb. Saklig genomgång av EU-kommissionens försök att beskatta snus. Men utan att köpa deras spin.

I min kommentar understryker en viktig detalj. Ett löfte av en talesperson till svenska tidningar är inte bindande i en konflikt.

– För alla som följt hur EU försökt ta makten över snuset ringer varningsklockorna när EU-kommissionens talesperson hävdar att undantaget gäller utan att det skrivits in i lagtexten. Muntliga löften av en talesperson har inget juridiskt värde i domstolen. Det måste stå svart på vitt.

Läs! bulletin.nu/hjort-sveriges-snusundantag-maste-skrivas-tydligt
... See MoreSee Less

Ledarskribent hos Bulletin gör EU-korrespondenternas jobb. Saklig genomgång av EU-kommissionens försök att beskatta snus. Men utan att köpa deras spin. 

I min kommentar understryker en viktig detalj. Ett löfte av en talesperson till svenska tidningar är inte bindande i en konflikt. 

– För alla som följt hur EU försökt ta makten över snuset ringer varningsklockorna när EU-kommissionens talesperson hävdar att undantaget gäller utan att det skrivits in i lagtexten. Muntliga löften av en talesperson har inget juridiskt värde i domstolen. Det måste stå svart på vitt. 

Läs! https://bulletin.nu/hjort-sveriges-snusundantag-maste-skrivas-tydligt

EU-pengar till islamister: Svenska regeringen kan stoppa det!

Den svenska regeringen tar den 1 januari över EU:s ordförandeskap och har då möjlighet att slutföra det arbete för att stoppa EU-finansiering av islamism som just nu pågår.

EU har i åratal finansierat islamistiska organisationer såsom Islamic Relief och kampanjer såsom ”slöja betyder frihet”. När jag för två år sedan påtalade detta för EU-kommissionen förnekade de problemet. Det var först efter att jag konfronterade det franska EU-ordförandeskapet med problemet tidigare i år som saker och ting började röra på sig. De frågade samtliga regeringar vad som gjordes på nationell nivå för att stoppa bidrag till islamister, och de började pressa EU-kommissionen att skärpa sitt regelverk.

Vid halvårsskiftet tog Tjeckien över EU-ordförandeskapet och har fortsatt driva frågan. EU-kommissionen har nu givit mig rätt och erkänner nu öppet problematiken. De har utlovat en rad åtgärder i syfte att stoppa EU-pengar till exempelvis organisationer kopplade till Muslimska Brödraskapet.

Nu är det upp till den svenska regeringen att ta över stafettpinnen och säkerställa att regelverket ändras. Politiskt borde detta vara okontroversiellt. Att stoppa skattefinansiering av islamism utgör en del av Tidöavtalet och ärendet ligger redan på bordet. Det enda som behövs är politisk vilja.

Sverigedemokraterna kommer att göra allt vi kan för att frammana den politiska viljan.

Men inte bara det. Den konservativa gruppen i EU-parlamentet har till fullo antagit vår linje. När jag idag reser till Stockholm som del av Europaparlamentets talmanskonferens i syfte att träffa Hans Majestät Konungen, statsminister Ulf Kristersson och den svenska regeringen kan ni vara säkra på att jag som de konservativas representant kommer att lyfta denna fråga med regeringen.

bulletin.nu/charlie-weimers-eu-maste-sluta-finansiera-islamism
... See MoreSee Less

EU-pengar till islamister: Svenska regeringen kan stoppa det! 
 
Den svenska regeringen tar den 1 januari över EU:s ordförandeskap och har då möjlighet att slutföra det arbete för att stoppa EU-finansiering av islamism som just nu pågår.  
 
EU har i åratal finansierat islamistiska organisationer såsom Islamic Relief och kampanjer såsom ”slöja betyder frihet”. När jag för två år sedan påtalade detta för EU-kommissionen förnekade de problemet. Det var först efter att jag konfronterade det franska EU-ordförandeskapet med problemet tidigare i år som saker och ting började röra på sig. De frågade samtliga regeringar vad som gjordes på nationell nivå för att stoppa bidrag till islamister, och de började pressa EU-kommissionen att skärpa sitt regelverk.  
 
Vid halvårsskiftet tog Tjeckien över EU-ordförandeskapet och har fortsatt driva frågan. EU-kommissionen har nu givit mig rätt och erkänner nu öppet problematiken. De har utlovat en rad åtgärder i syfte att stoppa EU-pengar till exempelvis organisationer kopplade till Muslimska Brödraskapet.  
 
Nu är det upp till den svenska regeringen att ta över stafettpinnen och säkerställa att regelverket ändras. Politiskt borde detta vara okontroversiellt. Att stoppa skattefinansiering av islamism utgör en del av Tidöavtalet och ärendet ligger redan på bordet. Det enda som behövs är politisk vilja.  
 
Sverigedemokraterna kommer att göra allt vi kan för att frammana den politiska viljan.  
 
Men inte bara det. Den konservativa gruppen i EU-parlamentet har till fullo antagit vår linje. När jag idag reser till Stockholm som del av Europaparlamentets talmanskonferens i syfte att träffa Hans Majestät Konungen, statsminister Ulf Kristersson och den svenska regeringen kan ni vara säkra på att jag som de konservativas representant kommer att lyfta denna fråga med regeringen.  

https://bulletin.nu/charlie-weimers-eu-maste-sluta-finansiera-islamism
Load more

Charlies senaste aktiviteter:

    Feed has no items.