Charlie Weimers MEP

Charlie Weimers MEP

33,452

Europaparlamentariker för Sverige. Vice ordförande för konservativa gruppen i Europaparlamentet

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Efter koranbränningen utanför Turkiets ambassad har en talesperson för EU-kommissionen i ett uttalande sagt att ”Det här är en incident som svenska myndigheter måste titta på”.

I Sverige har vi yttrandefrihet. Frågan är om EU-kommissionen har fattat detta?
... See MoreSee Less

1 week ago
Charlie Weimers MEP

TA STRIDEN MOT DEN VÄXANDE EU-STATEN

Gösta Bohman tog strid för individens frihet och mot den stora staten. Kristersson kan axla Bohmans mantel - om han vill - och ta striden mot den nya stora EU-stat som växer fram i Bryssel.

Detta var mitt budskap till statsministern idag i Strasbourg.
... See MoreSee Less

2 weeks ago
Charlie Weimers MEP

SVERIGE FÖRST ISTÄLLET FÖR NEUTRALT EU-ORDFÖRANDESKAP

Som ordförandeland sätter Sverige dagordningen för tusentals möten i EU. Vi leder förhandlingsarbetet i ministerrådet. Ett gyllene tillfälle att maximera svenskt inflytande och leverera viktiga reformer. Tyvärr kommer denna möjlighet mestadels förspillas.

Regeringen har gjort upp med oppositionen om att driva gemensamma europeiska intressen och agera neutralt. Trots att detta inte föreskrivs i EU:s regelverk. Ordförandeländerna tar ofta tillfället i akt att maximera sitt inflytande. Frankrike drev sina nationella intressen som ordförandeland förra våren utan ett sken av neutralitet.

Bryssels presskår oroar sig för att Sverigedemokraterna ska lyckas tvinga den svenska regeringen att stå upp för våra nationella intressen. För att lugna Brysselbubblan har svenska diplomater i Bryssel gått ut och förklarat att det inte är den demokratiskt valda regeringen i Stockholm utan diplomaterna på Sveriges ”EU-ambassad” i Bryssel som kommer leda arbetet.

Vad ni kommer få för den miljard ordförandeskapets neutralitet kostar och hur Sverigedemokraterna kommer agera går jag igenom i avsnitt tre av Veckans Weimers.
... See MoreSee Less

Load more

Charlies senaste aktiviteter:

 • Svar på en skriftlig fråga - Avloppsdirektivet medför stora kostnader för Sveriges kommuner i ett redan utsatt ekonomiskt läge - E-003887/2022(ASW)
  på 20 januari, 2023

  Se frågor : E-003887/2022 Källa : © Europeiska unionen, 2023 - EP

 • GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om de humanitära konsekvenserna av blockaden i Nagorno-Karabach - RC-B9-0075/2023
  på 18 januari, 2023

  GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0075/2023 (Renew)B9-0076/2023 (The Left)B9-0077/2023 (Verts/ALE)B9-0078/2023 (S&D)B9-0081/2023 (ECR)om de humanitära konsekvenserna av blockaden i Nagorno-Karabach(2023/2504(RSP))Pedro Marques, Marina Kaljurand, Isabel Santos, Robert Hajšel, Evin Incirför S&D-gruppenNathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Hilde Vautmansför Renew-gruppenViola von Cramon-Taubadelför Verts/ALE-gruppenCharlie Weimers, Emmanouil Fragkos, Elżbieta Kruk, Angel Dzhambazki, Anna Zalewska, Joachim Stanisław Brudziński, Assita Kanko, Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Bert-Jan Ruissenon behalf of the ECR GroupStelios Kouloglouför The Left-gruppen Källa : © Europeiska unionen, 2023 - EP

 • GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om inrättandet av en tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina - RC-B9-0063/2023
  på 18 januari, 2023

  GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0063/2023 (Verts/ALE)B9-0064/2023 (PPE)B9-0068/2023 (Renew)B9-0069/2023 (S&D)B9-0072/2023 (ECR)om inrättandet av en tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina(2022/3017(RSP))Michael Gahler, Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė, Željana Zovko, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Siegfried Mureşan, Jerzy Buzek, Isabel Wiseler-Lima, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Peter van Dalen, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Arba Kokalari, Ewa Kopacz, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Marian-Jean Marinescu, Liudas Mažylis, Dace Melbārde, Dan-Ştefan Motreanu, Gheorghe-Vlad Nistor, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Michaela Šojdrová, Eugen Tomac, Inese Vaidere, Milan Zverför PPE-gruppenPedro Marques, Tonino Picula, Juozas Olekas, Raphaël Glucksmann, Domènec Ruiz Devesaför S&D-gruppenPetras Auštrevičius, José Ramón Bauzá Díaz, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Ilhan Kyuchyuk, Moritz Körner, Nathalie Loiseau, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoş Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmansför Renew-gruppenSergey Lagodinskyför Verts/ALE-gruppenAnna Fotyga, Roberts Zīle, Beata Kempa, Zbigniew Kuźmiuk, Beata Mazurek, Witold Jan Waszczykowski, Bogdan Rzońca, Elżbieta Kruk, Elżbieta Rafalska, Jan Zahradil, Ryszard Czarnecki, Izabela-Helena Kloc, Joachim Stanisław Brudziński, Veronika Vrecionová, Assita Kanko, Kosma Złotowski, Charlie Weimers, Alexandr Vondra, Tomasz Piotr Poręba, Eugen Jurzyca, Hermann Tertsch, Patryk Jaki, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Dominik Tarczyński, Jadwiga Wiśniewskaon behalf of the ECR Group Källa : © Europeiska unionen, 2023 - EP