Charlie Weimers MEP

Charlie Weimers MEP

30,486

Europaparlamentariker för Sverige.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

HUNDRATALS MILJONER FÖR MAKTÖVERFÖRING TILL BRYSSEL

Tänk er att den politiska ledningen vill ha mer makt och köper stöd från media och aktivistorganisationer för att driva denna agenda. Nej, det är inte Kommunistkina eller Kuba jag beskriver, utan EU som under 2021-22 genomför vad som i Bryssel kallats en ”stor demokratisk övning”.

Under två år samlar EU:s Framtidskonferens mer eller mindre väl valda medborgare, aktivistorganisationer, fackliga- och näringslivsrepresentanter för att diskutera hur EU kan få mer makt på nationalstaternas bekostnad. Jag har tidigare rapporterat om den riggade processen. Kritiska röster har uteslutits från beredningsarbetet och endast fått observatörsstatus i den kommitté som kontrollerar konferensens upplägg och arbete.

En chimär av folkligt stöd för än mer makt till EU konstrueras eftersom man i Bryssel är väl medvetna om att det saknas aptit bland medborgarna för att ta stora kliv mot Europas Förenta Stater. Framtidskonferensen kommer därför med stor sannolikhet utmynna i förslag på institutionell reform för att möjliggöra exempelvis en gemensam valkrets och ett presidentval för hela EU. Inget som skulle gynna mindre länder, men små steg mot det stora målet.

För att bygga artificiellt stöd för maktöverföringen har EU-kommissionen och EU-parlamentet (samt regeringarna i medlemsstaterna) spenderat hundratals miljoner kronor på utgifter relaterade till konferensen, exempelvis marknadsföring på sociala medier.

I början av oktober 2021 hade EU-kommissionen ingått avtal på över 170 miljoner kronor relaterade till konferensen som lanserades i maj. Sista oktober 2021 hade EU-parlamentet åtagit sig att betala nästan 70 miljoner för utgifter relaterade till konferensen och parlamentets presidium indikerade att upp till 100 miljoner kunde användas från 2021 års budget och 50 miljoner från 2022 års budget.

Vi sverigedemokrater har under hela processen kämpat för öppenhet och mot ytterligare maktförskjutning. Tyvärr har EU-institutionerna vägrat kvantifiera kostnaden för förlorad arbetstid och hållit inne information om utgifterna från existerande kommunikationsbudgetar som nyttjats för att stötta konferensen. Mitt och andra ledamöters förslag om att på konferensens hemsida klart offentliggöra hur och vad skattemedel använts på har ignorerats om och om igen.

Än mer problematiskt är att EU-parlamentet finansierar mediehus för att bevaka konferensen. Tolv pressagenturer och 28 multimediaprojekt har 2021 fått bidrag för att fram till juni ”främja debatten och uppmuntra sin publik att delta”. Även förra året delades mångmiljonbidrag ut. Tyvärr offentliggörs inte vilka mediehus som fått EU-bidragen före konferensen är över.

I ett julbrev till samtliga EU:s ordförande samt styrelsen för konferensen påtalade jag att medborgare förväntar sig öppenhet och transparens under processens gång och uppmanade EU:s ledning att ge medborgarna detta i julklapp.

Jag väntar med spänning på svar. EU som ständigt beklagar sig över statlig inblandning i medielandskapet i länder som Ungern och Polen bör inse att det underminerar journalisternas oberoende om politiker strösslar bidrag över de som skall granska deras arbete.

Läs mer: Mitt brev till EU:s ordförande och framtidskonferensens styre:
www.brusselsreport.eu/wp-content/uploads/2022/01/letter.pdf

Om hemlighetsmakeriet och bidragsregnet över aktivistorganisationer som Europarörelsen, Friends of Europe och andra federalistorganisationer:
www.altinget.se/artikel/sd-hemlighetsmakeri-och-bidragsregn-over-aktivister-nar-eu-forsoker-legit...
www.brusselsreport.eu/2021/07/07/how-the-european-parliament-financially-supports-mass-media/

Om miljonutgifterna relaterade till Framtidskonferensen:
www.brusselsreport.eu/2022/01/13/exclusive-eu-parliament-already-spent-6-87-million-euro-on-the-c...

Varför SD, Sannfinländarna och Dansk folkeparti inte vill ge EU mer makt inom ramen för Framtidskonferensen:
www.di.se/debatt/sd-sannfinlandarna-och-dansk-folkeparti-ge-inte-eu-mer-makt/

Vår motion om full insyn i utgifterna för konferensen:
www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0368_SV.html

Skriftliga frågor om insyn och finansiering av konferensen:
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002935_SV.html
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004172_SV.html
... See MoreSee Less

HUNDRATALS MILJONER FÖR MAKTÖVERFÖRING TILL BRYSSEL

Tänk er att den politiska ledningen vill ha mer makt och köper stöd från media och aktivistorganisationer för att driva denna agenda. Nej, det är inte Kommunistkina eller Kuba jag beskriver, utan EU som under 2021-22 genomför vad som i Bryssel kallats en ”stor demokratisk övning”. 

Under två år samlar EU:s Framtidskonferens mer eller mindre väl valda medborgare, aktivistorganisationer, fackliga- och näringslivsrepresentanter för att diskutera hur EU kan få mer makt på nationalstaternas bekostnad. Jag har tidigare rapporterat om den riggade processen. Kritiska röster har uteslutits från beredningsarbetet och endast fått observatörsstatus i den kommitté som kontrollerar konferensens upplägg och arbete.

En chimär av folkligt stöd för än mer makt till EU konstrueras eftersom man i Bryssel är väl medvetna om att det saknas aptit bland medborgarna för att ta stora kliv mot Europas Förenta Stater. Framtidskonferensen kommer därför med stor sannolikhet utmynna i förslag på institutionell reform för att möjliggöra exempelvis en gemensam valkrets och ett presidentval för hela EU. Inget som skulle gynna mindre länder, men små steg mot det stora målet. 

För att bygga artificiellt stöd för maktöverföringen har EU-kommissionen och EU-parlamentet (samt regeringarna i medlemsstaterna) spenderat hundratals miljoner kronor på utgifter relaterade till konferensen, exempelvis marknadsföring på sociala medier. 

I början av oktober 2021 hade EU-kommissionen ingått avtal på över 170 miljoner kronor relaterade till konferensen som lanserades i maj. Sista oktober 2021 hade EU-parlamentet åtagit sig att betala nästan 70 miljoner för utgifter relaterade till konferensen och parlamentets presidium indikerade att upp till 100 miljoner kunde användas från 2021 års budget och 50 miljoner från 2022 års budget.

Vi sverigedemokrater har under hela processen kämpat för öppenhet och mot ytterligare maktförskjutning. Tyvärr har EU-institutionerna vägrat kvantifiera kostnaden för förlorad arbetstid och hållit inne information om utgifterna från existerande kommunikationsbudgetar som nyttjats för att stötta konferensen. Mitt och andra ledamöters förslag om att på konferensens hemsida klart offentliggöra hur och vad skattemedel använts på har ignorerats om och om igen. 

Än mer problematiskt är att EU-parlamentet finansierar mediehus för att bevaka konferensen. Tolv pressagenturer och 28 multimediaprojekt har 2021 fått bidrag för att fram till juni ”främja debatten och uppmuntra sin publik att delta”. Även förra året delades mångmiljonbidrag ut. Tyvärr offentliggörs inte vilka mediehus som fått EU-bidragen före konferensen är över. 

I ett julbrev till samtliga EU:s ordförande samt styrelsen för konferensen påtalade jag att medborgare förväntar sig öppenhet och transparens under processens gång och uppmanade EU:s ledning att ge medborgarna detta i julklapp. 

Jag väntar med spänning på svar. EU som ständigt beklagar sig över statlig inblandning i medielandskapet i länder som Ungern och Polen bör inse att det underminerar journalisternas oberoende om politiker strösslar bidrag över de som skall granska deras arbete. 

Läs mer: Mitt brev till EU:s ordförande och framtidskonferensens styre:
https://www.brusselsreport.eu/wp-content/uploads/2022/01/letter.pdf 

Om hemlighetsmakeriet och bidragsregnet över aktivistorganisationer som Europarörelsen, Friends of Europe och andra federalistorganisationer:
https://www.altinget.se/artikel/sd-hemlighetsmakeri-och-bidragsregn-over-aktivister-nar-eu-forsoker-legitimera-maktforskjutning
https://www.brusselsreport.eu/2021/07/07/how-the-european-parliament-financially-supports-mass-media/

Om miljonutgifterna relaterade till Framtidskonferensen: 
https://www.brusselsreport.eu/2022/01/13/exclusive-eu-parliament-already-spent-6-87-million-euro-on-the-conference-on-the-future-of-europe/

Varför SD, Sannfinländarna och Dansk folkeparti inte vill ge EU mer makt inom ramen för Framtidskonferensen:
https://www.di.se/debatt/sd-sannfinlandarna-och-dansk-folkeparti-ge-inte-eu-mer-makt/ 

Vår motion om full insyn i utgifterna för konferensen:
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0368_SV.html 

Skriftliga frågor om insyn och finansiering av konferensen: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-002935_SV.html 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004172_SV.html

Charlie Weimers i Karlshamn 27 januari på Kreativum med start 19:00.

Charlie Weimers arbetar som EU-parlamentariker för Sverigedemokraterna och kommer föreläsa om hur vi ska ta tillbaka makten över vårt land, våra pengar och kontrollen över vår gräns från EU.

Föreläsningen är coronasäkrad genom de riktlinjer som finns.

Föranmälan krävs.
Anmälan görs till [email protected]
... See MoreSee Less

2 weeks ago
Charlie Weimers MEP

HALVÅRSRAPPORT FRÅN ER EUROPAPARLAMENTARIKER FÖR SVERIGE

För att öka er insyn i mitt parlamentariska arbete publicerar jag regelbundna översikter av mina parlamentariska aktiviteter. Det stöd ni visat mig under första hälften av denna mandatperiod betyder oerhört mycket. Med er uppbackning är allt möjligt och jag ser fram emot en produktiv och intensiv start på det nya året. Mitt löfte till er är som alltid att fortsätta vara er nagel i EU-elitens öga. Här följer en summering av mitt parlamentariska arbete under det senaste halvåret.

Stort tack till Pontus Persson för samtalet om invandring och återvandring, Kina och Coronaviruset, samt islamism!

ANFÖRANDEN I EU-PARLAMENTET

🎥 Stoppa EU-skatt på bränsle och uppvärmning!
www.youtube.com/watch?v=IsSGIit1PGI

🎥 Dags för en helomvändning i migrationspolitiken
www.youtube.com/watch?v=RWSiWnQnvzQ

🎥 Live från Bryssel: "Så avskaffar vi Europa"
www.youtube.com/watch?v=grKSJZisLhk

🎥 Stå upp för förföljda kristna!
www.youtube.com/watch?v=grKSJZisLhk

🎥 Mer lågkvalificerad arbetskraft till Sverige om Centerpartiet får sin vilja genom i EU
www.youtube.com/watch?v=UT2wfAaAuJI

🎥 Debatten Kommunistkina ville tysta
www.youtube.com/watch?v=2NopmaUv1eY

🎥 Utred coronavirusets ursprung och EU:s finansiering av viruslabbet i Wuhan
www.youtube.com/watch?v=Vh9gWgMej1U

🎥 Utvisa kriminella afghaner
www.youtube.com/watch?v=Z-YfGcrdWOY

🎥 Om öppna gränser i Europa
www.youtube.com/watch?v=9qcU2Up68Xw

RESERVATIONER, RESOLUTIONER OCH RAPPORTÖRSKAP

EU-parlamentet anförtrodde mig uppdraget som chefsförhandlare för dess första rekommendation någonsin om relationerna mellan EU och Taiwan. Med brett parlamentariskt stöd från höger till vänster blev Sverigedemokraternas kinakritiska och taiwanvänliga linje hela parlamentets rekommendation.
📜 www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0265_SV.html
🎥 www.youtube.com/watch?v=QTPjg5SksCw

Som den konservativa gruppens ansvarige förhandlare för rapporten om politik och lagstiftning för laglig migration har jag varit mot idén att det på något sätt bidrar till att öka produktiviteten och lönerna för europeiska arbetstagare att ta in låglönearbetare.
🎥 www.youtube.com/watch?v=UT2wfAaAuJI
🎥 youtu.be/QjW_lUCKsHs

Alla andra resolutioner jag författat eller understött under halvåret:
📜 www.europarl.europa.eu/meps/sv/123562/CHARLIE_WEIMERS/main-activities/motions-instit#detailedcardmep

ÄNDRINGSFÖRSLAG TILL PARLAMENTETS RESOLUTIONER & BESLUT

Under hösten har jag lagt 294 ändringsförslag till EU:s migrationspakt. Tillsammans med Dansk Folkeparti och Sannfinländarna vill vi göra det möjligt att flytta hela asylprocessen till ett tredje land utanför Europa. Våra förslag bygger på Australiens nolltoleranspoltik som innebär att migranter som tagit sig illegalt till Europa inte beviljas tillgång till asylprocessen. Våra förslag rekommenderar även hårdare straff för människosmugglare och aktiva kampanjer i ursprungsländer, transitländer och diaspora i Europa för att avskräcka från illegal migration till EU. parltrack.org/activities/123562/dossier/2020/0279(COD)

Jag har även lagt flera ändringsförslag som klargör att COVID-19 pandemin hade sitt ursprung i Wuhan, Kina. Ett sådant klargörande röstade utrikesutskottet för att inkludera i sin utrikes- och säkerhetspolitiska årsrapport.

Alla mina 1037 ändringsförslag hittills: parltrack.org/activities/123562/type/amendments

SKRIFTLIGA FRÅGOR TILL EU-KOMMISSIONEN & RÅDET

❓ Avsaknad av en särskild konsekvensbedömning för den sociala klimatfonden
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005497_SV.html

❓ Särskilda förbindelser mellan EU och konsultföretag
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005496_SV.html

❓ Finlands riksdag säger nej till EU:s socialfond för klimatåtgärder
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005437_SV.html

❓ EU:s socialfond för klimatåtgärder är en dålig deal för Sverige
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005436_SV.html

❓ Krav på avskräckande kampanjer för att bekämpa olaglig migration och människosmuggling
www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-005333_SV.html

❓ Införlivandet av klimatrisker i skuldhållbarhetsanalysen
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005239_SV.html

❓ Kommissionens förlängning av Pakistans GSP+-status
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005099_SV.html

❓ EU:s revisorer saknar resurser för att kunna göra en ordentlig revision av NextGenerationEU-utgifterna
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-005061_SV.html

❓ När islamismen och Muslimska brödraskapet infiltrerar Europaparlamentet
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004897_SV.html

❓ Reglerna för förändrad markanvändning (LULUCF) och deras konsekvenser för nationellt självbestämmande
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004758_SV.html

❓ Den stolta italienska nationen tar emot livsmedelshjälp finansierad av EU:s skattebetalare
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004578_SV.html

❓ EU:s insatser för att hantera migrationsströmmarna från Afghanistan
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004577_SV.html

❓ Ärende: Bristande fokusering på irreguljära migranters och afghanska brottslingars återvändande i EU:s riktmärken för samarbete med talibanerna
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004576_SV.html

❓ PCR-testmaskiner och EVAg
www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-004437_SV.html

❓ Lärdomar som dragits från två årtionden av svenskt utvecklingsbistånd i Afghanistan och förslaget om nästan fyrdubblat EU-stöd till afghaner
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004304_SV.html

❓ Det kinesiska kommunistpartiets försök att skyla över aktuella påverkansåtgärder i Europa
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004176_SV.html

❓ Svensk studie bekräftar sambandet mellan migration och brottslighet
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003972_SV.html

❓ Uppföljning av insyn och finansiering för konferensen om Europas framtid
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-004172_SV.html

❓ Kommissionens ståndpunkt om bilaterala avtal som gör det möjligt för afghaner att migrera till Europa
www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-003971_SV.html

❓ EU:s begäran till medlemsstaterna om militärt bistånd vid Kabuls flygplats
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003973_SV.html

❓ Svensk studie bekräftar sambandet mellan migration och brottslighet
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003972_SV.html

❓ Utbredd korruption i Afghanistan och kommissionens förslag att fyrdubbla EU:s bistånd till Afghanistan efter att talibanerna utropat Islamiska emiratet
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003970_SV.html

❓ Kommissionens svar på rapporter om att f.d. sovjetiska stater har avvisat möjligheten att ta emot afghanska migranter och flyktingar
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003969_SV.html

❓ Afghanska migranter som potentiell mänsklig ammunition i framtida hybridkrigföring mot Europa
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003968_SV.html

❓ Irreguljär migration till EU via flyg till Belarus från Irak
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003967_SV.html

❓ Kinas datainsamling – ett globalt hot
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003550_SV.html

❓ Skydd och säkerhet vid EU:s byråer och den försämrade situationen i Sverige
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003749_SV.html

❓ Den danska asyllagstiftningen som bästa praxis inom EU
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003695_SV.html

❓ EU:s övertagande av skogspolitiken genom miljölagstiftning
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003666_SV.html

❓ Kinas datainsamling – ett globalt hot
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003550_SV.html

❓ Förtydligande av ett uttalande från kommissionen om att murar vid gränserna inte kan hindra asylsökande från att ta sig in på EU:s territorium
www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003511_SV.html

EVENEMANG OCH RAPPORTER

📣 Stoppa EU-finansiering av islamism

Som en del av arbetet med att stoppa finansiering från det offentliga till islamister offentliggjorde jag under hösten rapporten Network of Networks: The Muslim Brotherhood in Europe. Författad av ledande forskare på området beskrivs islamisternas strategier och metoder samt hur vi kan bemöta dessa.

Länk till rapporten och seminariet: www.academia.edu/61634607/Network_of_Networks_The_Muslim_Brotherhood_in_Europe www.youtube.com/watch?v=69DriD1rb1M

📣 SD i Bryssel: Konservativ opposition mot EU-federalisterna
På Sverigedemokraternas landsdagar redogjorde jag för vårt arbete i EU och det nya inriktningsprogram som antagits med flera förslag till en tuffare linje i EU-politiken
youtu.be/uyakcIDbMqs www.youtube.com/watch?v=paPGv2VmDFE

📣 Tal till SD Sörmland i Eskilstuna om massmigrationen till Europa
youtu.be/0-sKEReyU7g

📣 Debatt om utvidgning av EU till västra Balkan med Heléne Fritzon (S) och Tomas Tobé (M) www.svt.se/nyheter/svtforum/eu-och-utvidgningen

PODDAR & INTERVJUER

🎙Rak höger med Ivar Arpi - Varför behöver vi asylstopp, Charlie Weimers? ivararpi.substack.com/p/varfor-behover-vi-asylstopp-charlie

🎙Americas roundtable - Communist China in Europe | EU-Taiwan Investment Agreement | Establishing Law and Order in Sweden | Support for Israel americasroundtable.fireside.fm/charlie-weimers-eu-sweden

🎙Diskussion med Jessica Stegrud om bl.a. migrationspolitiken
youtu.be/_Ou1A3z7ERY

📰 Vill man vara Lukasjenkos nyttige idiot ska man öppna gränsen bulletin.nu/weimers-tar-man-sig-in-i-eu-illegalt-har-man-forverkat-sin-ratt-att-soka-asyl

DEBATTARTIKLAR

🇸🇪 Sverige behöver ett totalstopp för asylsökande
www.dn.se/debatt/sverige-behover-ett-totalstopp-for-asylsokande

🇸🇪 Kuhnke (MP) vägrar se invandringens baksidor
samtiden.nu/2021/09/kuhnke-mp-vagrar-se-invandringens-baksidor/

🇸🇪 Drottning Ursula von der Leyen rapporterar om tillståndet i unionen
konservativdebatt.se/drottning-ursula/

🇸🇪 EU förstår sig inte på skogen
www.nwt.se/2021/08/05/weimers-eu-forstar-sig-inte-pa-skogen/

🇸🇪 Inget utrymme för kowtow
kinamedia.se/2021/09/09/debatt-inget-utrymme-for-kowtow/

🇸🇪 Så stoppar vi döden på havet
bulletin.nu/debatt-sa-stoppar-vi-doden-pa-havet

🇸🇪 Sätt stopp för Muslimska brödraskapet
bulletin.nu/debatt-satt-stopp-for-muslimska-brodraskapet

🇸🇪 Hemlighetsmakeri och bidragsregn över aktivister när EU försöker legitimera maktförskjutning
www.altinget.se/rikspolitik/artikel/sd-hemlighetsmakeri-och-bidragsregn-over-aktivister-nar-eu-fo...

🇧🇪 Pragmatism should guide the EU’s health policies
www.brusselsreport.eu/2021/11/09/pragmatism-should-guide-the-eus-health-policies/

🇧🇪 The EU must begin working on a Bilateral Investment Agreement with Taiwan
www.theparliamentmagazine.eu/news/article/the-eu-must-urgently-begin-an-impact-assessment-public-...

MEDIAOMNÄMNANDEN

🇸🇪 Kina hotar svenska EU-politiker med konsekvenser
www.europaportalen.se/2021/09/kina-hotar-svenska-eu-politiker-med-konsekvenser

🇸🇪 Kinesisk propaganda pekar ut svensk EU-politiker
www.europaportalen.se/content/kinesisk-propaganda-pekar-ut-svensk-eu-politiker

🇭🇰 ‘Leverage your role’: China tried to sway EU- Taiwan vote
www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3153194/leverage-your-role-china-tried-sway-eu-taiwan-vote

🇨🇳 Radical MEPs whip up anti-China agenda, serve US interests
www.globaltimes.cn/page/202111/1237938.shtml

🇨🇳 Anti-China MEPs pulling stunt with report on upgrading EU-Taiwan ties
www.globaltimes.cn/page/202109/1233209.shtml

🇨🇳 China opposes EU lawmakers' push for 'closer' Taiwan ties
www.globaltimes.cn/page/202111/1237938.shtml

🇸🇪 EU-hyllning av demokratin i Taiwan
www.svd.se/eu-hyllning-av-demokratin-i-taiwan

🇺🇸 European Lawmakers Seek to Upgrade Ties With Taiwan
www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-02/european-lawmakers-seek-to-upgrade-ties-with-taiwan

🇺🇸 China Fumes As Europe Gets Closer to Taiwan
www.newsweek.com/china-fumes-europe-gets-closer-taiwan-1641200

🇺🇸 EU Lawmakers Ignore China Protests, Seek Stronger Taiwan Ties
www.newsweek.com/eu-lawmakers-ignore-china-protests-seek-stronger-taiwan-ties-1625318

🇹🇼 EU lawmakers pass report backing closer Taiwan ties
www.taipeitimes.com/News/front/archives/2021/10/22/2003766548

🇹🇼 Momentum for opening doors on the global stage
www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2021/09/13/2003764268

🇭🇰 EU defends plan to expand Taiwan relations ‘without recognition of statehood’
www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3150500/eu-defends-plan-expand-taiwan-relations-without...

🇹🇼 Minister discusses China threat with EU lawmakers
www.taipeitimes.com/News/front/archives/2021/10/31/2003767056

🇫🇷 Europe cautiously forges ties with Taiwan
www.lefigaro.fr/international/l-europe-tisse-prudemment-des-liens-avec-taiwan-20211104

🇮🇹 "Genom att inte gå vidare med ratificeringen av avtalet mellan EU och Kina och istället instruera EU-kommissionen att gå vidare med ett investeringsavtal mellan EU och Taiwan, gör Europaparlamentet sitt för att avsluta eran av 'Kowtow-kapitalism'" , kapitalismen av bugar, kommenterade Weimers som träffade Taiwans utrikesminister Joseph Wu i fredags i Bryssel.
www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/voceeurodeputati/2021/10/30/taiwan-weimers-ecr-visita-delegaz...

🇹🇼 European Parliament passes report on enhancing Taiwan-EU relations
focustaiwan.tw/politics/202109020006

🇯🇵 Vad är bakgrunden till den kontinuerliga förstärkningen av relationerna?
www3-nhk-or-jp.translate.goog/news/html/20211021/k10013315991000.html?_x_tr_sl=ja&_x_tr_tl=sv&_x_...

🇻🇳 Hur kommer Kina reagera på Europas starkare samarbete med Taiwain?
diendandoanhnghiep.vn/trung-quoc-phan-ung-the-nao-khi-chau-au-that-chat-quan-he-voi-dai-loan-2091...

🇺🇸 European MPs Meet with Taiwan Envoy Despite China Risks
www.voanews.com/a/european-mps-meet-with-taiwan-envoy-despite-china-risks/6292615.html

🇹🇼 EU lawmaker urges invite to ‘Taiwan leader’
www.taipeitimes.com/News/front/archives/2021/09/04/2003763765

🇫🇷 Le Point: "En av parlamentsledamöterna, svenske Charlie Weimers, kräver en "tillfällig specialkommitté" för att utreda Covid-19:s ursprung. "Vi kommer att bjuda in alla forskare som har haft tillgång till viruslabbet I Wuhans databaser för att vittna", säger han och kräver "ett stopp för Gain-of-function-experiment tills dess att internationella standarder uppnåtts." Hittills har cirka 4,5 miljoner människor i världen dött av COVID. Men dess ursprung är fortfarande höljt i dunkel."
www.lepoint.fr/monde/origine-du-covid-le-tabou-francais-09-09-2021-2442395_24.php

🇬🇧 So THAT's where the money went! MEP explodes as EU sends £137K fund to China's Wuhan lab
www.express.co.uk/news/world/1491798/Eu-news-China-wuhan-lab-leak-funds-theory-covid-outbreak-cha...

🇬🇧 They'll never get over it! EU gripped by 'anxiety' over Brexit and its future
www.express.co.uk/news/politics/1488840/Brexit-news-latest-northern-ireland-david-frost-EU-news-M...

🇵🇱 Swedish MEP: The EU funded the Wuhan Institute. The goal was to produce viruses
www.tysol.pl/a71799-VIDEO-Ciekawe-Szwedzki-europosel-UE-finansowala-Instytut-w-Wuhan-Celem-byla-p...

🌏 EU Disinformation Committee Heads to Taiwan
thediplomat.com/2021/11/eu-disinformation-committee-heads-to-taiwan/

🇧🇪 With all the Chinese but not with the Lithuanians
doorbraak.be/met-alle-chinezen-maar-niet-met-de-litouwers/

🇱🇹 European Parlament condems China’s threats against Lithuania over Taiwan mission
www.delfi.lt/news/daily/smalsus-ep/europos-parlamentas-smerkia-kinijos-grasinimus-lietuvai-del-ta...

🇧🇪 For the first time, the European Parliament states that Hezbollah is responsible for Lebanon’s devastating political and economic crisis
www.eureporter.co/world/israel/2021/09/21/for-the-first-time-the-european-parliament-states-that-...

🇮🇱 EU Parliament seeks sanctions on Iran officials for human rights abuse
www.jpost.com/middle-east/iran-news/eu-parliament-seeks-sanctions-on-iran-officials-for-human-rig...

🇸🇪 Södertälje kommun finansierar Seyfo-momument: ”Budgeterar runt 2 miljoner”
www.svt.se/nyheter/lokalt/sodertalje/sodertalje-kommun-finansierar-seyfo-monumentet-budgeterar-ru...

🇵🇰 Time to ‘wake up’ as GSP+ facility may face risks
dailytimes.com.pk/805844/time-to-wake-up-as-gsp-facility-may-face-risks/

🇸🇪 Weimers: Vitryska gränsen påverkar migrationspolitiken
www.nwt.se/2021/11/25/weimers-vitryska-gransen-paverkar-migrationspolitiken/

🇸🇪 Will the EU’s final BECA report include harm reduction?
snusforumet.se/en/will-the-eus-final-beca-report-include-harm-reduction/

🇸🇪 Sverige får minst tillbaka från EU:s coronafond
samnytt.se/sverige-far-minst-tillbaka-fran-eus-coronafond/
... See MoreSee Less

Load more

Charlies senaste aktiviteter:

 • GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Kazakstan - RC-B9-0065/2022
  på 19 januari, 2022

  GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0065/2022 (Verts/ALE)B9-0072/2022 (Renew)B9-0074/2022 (S&D)B9-0077/2022 (ECR)B9-0079/2022 (PPE)om situationen i Kazakstan(2022/2505(RSP))Željana Zovko, Gheorghe-Vlad Nistor, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Paulo Rangel, Jerzy Buzek, Isabel Wiseler-Lima, Traian Băsescu, Esther de Lange, Miriam Lexmann, Sara Skyttedal, Eugen Tomac, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, David Lega, Christian Sagartz, Antonio López-Istúriz White, Vladimír Bilčík, Adam Jarubas, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Vangelis Meimarakis, Romana Tomc, Peter Pollák, Tom Vandenkendelaere, Arba Kokalari, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayerför PPE-gruppenPedro Marques, Andrea Cozzolino, Nacho Sánchez Amorför S&D-gruppenRóża Thun und Hohenstein, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmansför Renew-gruppenViola Von Cramon-Taubadel, Hannah Neumannför Verts/ALE-gruppenAnna Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Assita Kanko, Charlie Weimers, Carlo Fidanza, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski, Raffaele Fittoför ECR-gruppenFabio Massimo Castaldo Källa : © Europeiska unionen, 2022 - EP

 • GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kränkningar av grundläggande friheter i Hongkong - RC-B9-0067/2022
  på 19 januari, 2022

  GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTIONi enlighet med artiklarna 144.5 och 132.4 i arbetsordningensom ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:B9-0067/2022 (Verts/ALE)B9-0071/2022 (Renew)B9-0073/2022 (S&D)B9-0075/2022 (Verts/ECR)B9-0076/2022 (Verts/PPE)om kränkningar av grundläggande friheter i Hongkong(2022/2503(RSP))Michael Gahler, Miriam Lexmann, David McAllister, Rasa Juknevičienė, Antonio Tajani, Andrey Kovatchev, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Peter van Dalen, Sara Skyttedal, Tomáš Zdechovský, Inese Vaidere, Krzysztof Hetman, Janina Ochojska, Stanislav Polčák, Christian Sagartz, Antonio López-Istúriz White, Vladimír Bilčík, Gheorghe-Vlad Nistor, José Manuel Fernandes, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Romana Tomc, Peter Pollák, Tom Vandenkendelaere, David Lega, Arba Kokalari, Loránt Vincze, Jiří Pospíšil, Ivan Štefanec, Seán Kelly, Michaela Šojdrová, Luděk Niedermayerför PPE-gruppenPedro Marques, Andrea Cozzolino, Isabel Santosför S&D-gruppenHilde Vautmans, Engin Eroglu, Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Svenja Hahn, Karin Karlsbro, Moritz Körner, Karen Melchior, Javier Nart, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Marie-Pierre Vedrenneför Renew-gruppenReinhard Bütikofer, Francisco Guerreiro, Hannah Neumann, Katrin Langensiepenför Verts/ALE-gruppenAnna Fotyga, Adam Bielan, Alexandr Vondra, Angel Dzhambazki, Ryszard Antoni Legutko, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Evžen Tošenovský, Jadwiga Wiśniewska, Ladislav Ilčić, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Vincenzo Sofo, Witold Jan Waszczykowski, Hermann Tertsch, Raffaele Fittoför ECR-gruppenFabio Massimo Castaldo, Marco Campomenosi, Marco Zanni, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Silvia Sardone Källa : © Europeiska unionen, 2022 - EP

 • MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Kazakhstan - B9-0077/2022
  på 18 januari, 2022

  Source : © European Union, 2022 - EP