Charlie i Bryssel

Charlie i Bryssel

Senaste nytt från Charlie i Bryssel

 • Alla
 • AFET
 • Betänkande
 • Debatter - Plenum
 • Förslag till betänkande
 • Förslag till resolution
 • Gemensamt förslag till resolution
 • Halvårsrapporter
 • LIBE
 • Skriftlig fråga
 • Svar på en skriftlig fråga
 • Video av en ledamots anförande
Alla
 • Alla
 • AFET
 • Betänkande
 • Debatter - Plenum
 • Förslag till betänkande
 • Förslag till resolution
 • Gemensamt förslag till resolution
 • Halvårsrapporter
 • LIBE
 • Skriftlig fråga
 • Svar på en skriftlig fråga
 • Video av en ledamots anförande

Debatter – Irans aldrig tidigare skådade angrepp på Israel och behovet av nedtrappning och av en EU-reaktion (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 24 april 2024 – Strasbourg – Preliminär utgåva

Läs mer →

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Irans exempellösa angrepp på Israel, behovet av nedtrappning och en EU-reaktion – B9-0252/2024

Läs mer →

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Rysslands odemokratiska presidentval och dess olagliga utvidgning till de ockuperade territorierna – B9-0259/2024

Läs mer →

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Irans exempellösa angrepp på Israel, behovet av nedtrappning och en EU-reaktion – RC-B9-0235/2024

Läs mer →

Video av en ledamots anförande – Irans aldrig tidigare skådade angrepp på Israel och behovet av nedtrappning och av en EU-reaktion (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 24 april 2024 – 09:22 – Strasbourg

Läs mer →

JOINT MOTION FOR A RESOLUTION on Iran’s unprecedented attack against Israel, the need for de-escalation and an EU response – RC-B9-0235/2024

Läs mer →

MOTION FOR A RESOLUTION The new security law in Hong Kong and the cases of Andy Li and Joseph John – B9-0258/2024

Läs mer →

MOTION FOR A RESOLUTION on Russia’s undemocratic presidential elections and their illegitimate extension to the occupied territories – B9-0259/2024

Läs mer →

MOTION FOR A RESOLUTION on Iran’s unprecedented attack against Israel, the need for de-escalation and an EU response – B9-0252/2024

Läs mer →

Video av en ledamots anförande – Kontroll av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna – Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister – tredjelandsmedborgare – Gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen – Gränsförfarandet för återvändande och ändring av förordning (EU) 2021/1148 – Asyl- och migrationshantering – Hantering av krissituationer och force majeure-situationer – Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013, för identifiering av en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som vistas olagligt och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning) – En unionsram för vidarebosättning – Normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd – Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) – Charlie Weimers – Onsdagen den 10 april 2024 – 15:09 – Bryssel

Läs mer →

Debatter – Kontroll av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna – Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister – tredjelandsmedborgare – Gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen – Gränsförfarandet för återvändande och ändring av förordning (EU) 2021/1148 – Asyl- och migrationshantering – Hantering av krissituationer och force majeure-situationer – Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013, för identifiering av en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som vistas olagligt och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning) – En unionsram för vidarebosättning – Normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd – Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) (gemensam debatt – Migrations- och asylpaketet) – Charlie Weimers – Onsdagen den 10 april 2024 – Bryssel – Preliminär utgåva

Läs mer →

Debatter – Gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen (A8-0171/2018 – Fabienne Keller) (omröstning) – Charlie Weimers – Onsdagen den 10 april 2024 – Bryssel – Preliminär utgåva

Läs mer →

Here are some of the individuals and organizations that have endorsed his campaign.

James Watson

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

Michael Johnson

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

Jennifer Wilson

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

Elizabeth Martinez

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

Sarah Thompson

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

Christopher Smith

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

William Davis

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

David Garcia

Mayor of Springfield, IL, Democratic Party

Rulla till toppen