Video av en ledamots anförande

Video av en ledamots anförande – Irans aldrig tidigare skådade angrepp på Israel och behovet av nedtrappning och av en EU-reaktion (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 24 april 2024 – 09:22 – Strasbourg

​Läs mer Videons längd : 52” Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Video av en ledamots anförande – Irans aldrig tidigare skådade angrepp på Israel och behovet av nedtrappning och av en EU-reaktion (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 24 april 2024 – 09:22 – Strasbourg Läs mer »

Video av en ledamots anförande – Kontroll av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna – Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister – tredjelandsmedborgare – Gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen – Gränsförfarandet för återvändande och ändring av förordning (EU) 2021/1148 – Asyl- och migrationshantering – Hantering av krissituationer och force majeure-situationer – Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013, för identifiering av en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som vistas olagligt och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning) – En unionsram för vidarebosättning – Normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd – Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) – Charlie Weimers – Onsdagen den 10 april 2024 – 15:09 – Bryssel

​Läs mer Videons längd : 1’16” Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Video av en ledamots anförande – Kontroll av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna – Det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister – tredjelandsmedborgare – Gemensamt förfarande för internationellt skydd i unionen – Gränsförfarandet för återvändande och ändring av förordning (EU) 2021/1148 – Asyl- och migrationshantering – Hantering av krissituationer och force majeure-situationer – Inrättande av Eurodac för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av förordning (EU) nr 604/2013, för identifiering av en tredjelandsmedborgare eller en statslös person som vistas olagligt och för när medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och Europol begär jämförelser med Eurodacuppgifter för brottsbekämpande ändamål (omarbetning) – En unionsram för vidarebosättning – Normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd – Normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (omarbetning) – Charlie Weimers – Onsdagen den 10 april 2024 – 15:09 – Bryssel Läs mer »

Video av en ledamots anförande – Omröstning – Charlie Weimers – Onsdagen den 10 april 2024 – 17:28 – Bryssel

​Läs mer Videons längd : 18” Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Video av en ledamots anförande – Omröstning – Charlie Weimers – Onsdagen den 10 april 2024 – 17:28 – Bryssel Läs mer »

Video av en ledamots anförande – Uttalanden av rådet och kommissionen – Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 21 och 22 mars 2024 (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 12 mars 2024 – 09:53 – Strasbourg

​Läs mer Videons längd : 58” Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Video av en ledamots anförande – Uttalanden av rådet och kommissionen – Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 21 och 22 mars 2024 (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 12 mars 2024 – 09:53 – Strasbourg Läs mer »

Video av en ledamots anförande – Byggnaders energiprestanda (omarbetning) (debatt) – Charlie Weimers – Måndagen den 11 mars 2024 – 19:50 – Strasbourg

​Läs mer Videons längd : 1’12” Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Video av en ledamots anförande – Byggnaders energiprestanda (omarbetning) (debatt) – Charlie Weimers – Måndagen den 11 mars 2024 – 19:50 – Strasbourg Läs mer »

Video av en ledamots anförande – Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt – Charlie Weimers – Måndagen den 11 mars 2024 – 21:27 – Strasbourg

​Läs mer Videons längd : 1’01” Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Video av en ledamots anförande – Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt – Charlie Weimers – Måndagen den 11 mars 2024 – 21:27 – Strasbourg Läs mer »

Video av en ledamots anförande – Stärkande av det europeiska försvaret i ett instabilt geopolitiskt landskap – Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2023 – Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2023 – Charlie Weimers – Onsdagen den 28 februari 2024 – 10:10 – Strasbourg

​Läs mer Videons längd : 1’35” Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Video av en ledamots anförande – Stärkande av det europeiska försvaret i ett instabilt geopolitiskt landskap – Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2023 – Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2023 – Charlie Weimers – Onsdagen den 28 februari 2024 – 10:10 – Strasbourg Läs mer »

Video av en ledamots anförande – Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om situationen i Syrien (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 27 februari 2024 – 19:44 – Strasbourg

​Läs mer Videons längd : 1’14” Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Video av en ledamots anförande – Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om situationen i Syrien (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 27 februari 2024 – 19:44 – Strasbourg Läs mer »

Video av en ledamots anförande – Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2023 (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 27 februari 2024 – 18:08 – Strasbourg

​Läs mer Videons längd : 1’07” Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Video av en ledamots anförande – Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2023 (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 27 februari 2024 – 18:08 – Strasbourg Läs mer »

Video av en ledamots anförande – Charlie Weimers – Måndagen den 26 februari 2024 – 21:38 – Strasbourg

​Läs mer Videons längd : 1’10” Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Video av en ledamots anförande – Charlie Weimers – Måndagen den 26 februari 2024 – 21:38 – Strasbourg Läs mer »

Rulla till toppen