Skriftlig fråga – Fem medlemsstater strider mot artikel 14.5 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens – E-002577/2023

Fråga för skriftligt besvarande E-002577/2023
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Gunnar Beck (ID), Joachim Kuhs (ID), Charlie Weimers (ECR), Roman Haider (ID), Dorien Rookmaker (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen