GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om 90 år efter holodomor: erkännande av att massmordet genom svält var ett folkmord – RC-B9-0559/2022

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
i enlighet med artikel 132.2 och 132.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
B9-0559/2022 (Renew)
B9-0560/2022 (S&D)
B9-0561/2022 (Verts/ALE)
B9-0564/2022 (PPE)
B9-0566/2022 (ECR)
om 90 år efter holodomor: erkännande av att massmordet genom svält var ett folkmord
(2022/3001(RSP))
Radosław Sikorski, Michael Gahler, Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, David McAllister, Isabel Wiseler-Lima, Vangelis Meimarakis, Jerzy Buzek, Vladimír Bilčík, Sandra Kalniete, Andrey Kovatchev, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Aušra Maldeikienė, Liudas Mažylis, Janina Ochojska, Michaela Šojdrová, Inese Vaidere, Alexander Alexandrov Yordanov, Dace Melbārde
för PPE-gruppen
Pedro Marques, Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
för S&D-gruppen
Petras Auštrevičius, Nicola Beer, Katalin Cseh, Vlad Gheorghe, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache
för Renew-gruppen
Viola von Cramon-Taubadel
för Verts/ALE-gruppen
Anna Fotyga, Angel Dzhambazki, Charlie Weimers, Joachim Stanisław Brudziński, Jacek Saryusz-Wolski, Witold Jan Waszczykowski, Roberts Zīle, Adam Bielan, Ladislav Ilčić, Alexandr Vondra, Valdemar Tomaševski, Veronika Vrecionová, Zbigniew Kuźmiuk, Eugen Jurzyca, Bogdan Rzońca, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Carlo Fidanza, Assita Kanko, Beata Mazurek
för ECR-gruppen
Fabio Massimo Castaldo

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen