Video av en ledamots anförande – Uppmaningen om ett konvent för att göra en översyn av fördragen – Charlie Weimers – Torsdagen den 9 juni 2022 – 09:28 – Strasbourg

Videons längd : 1\’25\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen