Video av en ledamots anförande – Röstförklaringar – Systemet för Europeiska unionens egna medel (A9-0266/2022 – Valérie Hayer, José Manuel Fernandes) – Charlie Weimers – Onsdagen den 23 november 2022 – 21:30 – Strasbourg

Videons längd : 1\’12\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen