Video av en ledamots anförande – Röstförklaringar – Rumäniens och Bulgariens anslutning till Schengenområdet (B9-0462/2022, B9-0463/2022) – Charlie Weimers – Tisdagen den 18 oktober 2022 – 22:12 – Strasbourg

Videons längd : 1\’15\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen