Video av en ledamots anförande – Röstförklaringar – Charlie Weimers – Tisdagen den 14 mars 2023 – 22:36 – Strasbourg

Videons längd : 1\’01\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen