Video av en ledamots anförande – Röstförklaringar – Charlie Weimers – Onsdagen den 15 mars 2023 – 23:17 – Strasbourg

Videons längd : 1\’20\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen