Video av en ledamots anförande – Rekommendation till rådet, kommissionen och utrikestjänsten om situationen i Syrien (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 27 februari 2024 – 19:44 – Strasbourg

Läs mer

Videons längd : 1’14”

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen