Video av en ledamots anförande – Presentation av verksamhetsprogrammet för det svenska ordförandeskapet – Charlie Weimers – Tisdagen den 17 januari 2023 – 10:01 – Strasbourg

Videons längd : 3\’20\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen