Video av en ledamots anförande – Presentation av verksamhetsprogrammet för det belgiska ordförandeskapet (debatt) – Charlie Weimers – Tisdagen den 16 januari 2024 – 10:04 – Strasbourg

Videons längd : 1\’20\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen