Video av en ledamots anförande – Omröstning – Charlie Weimers – Onsdagen den 10 april 2024 – 17:28 – Bryssel

Läs mer

Videons längd : 18”

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen