Video av en ledamots anförande – Mänskliga rättigheter och demokrati i världen – årsrapport 2021 – Charlie Weimers – Tisdagen den 15 februari 2022 – 19:13 – Strasbourg

Videons längd : 1\’28\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen