Video av en ledamots anförande – Kampen mot strafflöshet för krigsförbrytelser i Ukraina – Charlie Weimers – Torsdagen den 19 maj 2022 – 10:09 – Bryssel

Videons längd : 1\’21\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen