Video av en ledamots anförande – Frågestund (VPC/HR) Ökade spänningar mellan Armenien och Azerbajdzjan till följd av den senaste tidens militära upptrappning – Charlie Weimers – Tisdagen den 4 oktober 2022 – 20:29 – Strasbourg

Videons längd : 1\’04\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen