Video av en ledamots anförande – Förslaget till rådets beslut om tillfälliga nödåtgärder för den yttre gränsen mot Belarus på grundval av artikel 78.3 i EUF-fördraget – Charlie Weimers – Onsdagen den 15 december 2021 – 19:32 – Strasbourg

Videons längd : 1\’53\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen