Video av en ledamots anförande – Förnyat partnerskap med det södra grannskapet – En ny agenda för Medelhavsområdet – Charlie Weimers – Tisdagen den 13 september 2022 – 19:58 – Strasbourg

Videons längd : 1\’54\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen