Video av en ledamots anförande – Förbindelserna EU-Ryssland, den europeiska säkerheten och Rysslands militära hot mot Ukraina – Charlie Weimers – Onsdagen den 16 februari 2022 – 11:50 – Strasbourg

Videons längd : 1\’19\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen