Video av en ledamots anförande – Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 29-30 juni 2023, särskilt mot bakgrund av de insatser som nyligen gjorts för att ingå migrationspakten (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 14 juni 2023 – 09:49 – Strasbourg

Videons längd : 1\’16\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen