Video av en ledamots anförande – Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 20–21 oktober 2022 – Charlie Weimers – Onsdagen den 19 oktober 2022 – 10:34 – Strasbourg

Videons längd : 1\’23\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen