Video av en ledamots anförande – Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 14–15 december 2023 (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 13 december 2023 – 10:04 – Strasbourg

Videons längd : 1\’30\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen