Video av en ledamots anförande – Förberedelser inför Europeiska rådets extra möte i februari, särskilt behovet av att utveckla hållbara lösningar på asyl- och migrationsområdet – Charlie Weimers – Onsdagen den 1 februari 2023 – 15:56 – Bryssel

Videons längd : 1\’42\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen