Video av en ledamots anförande – Europeiska utrikestjänstens färdplan för klimatförändringar och försvar – Charlie Weimers – Måndagen den 6 juni 2022 – 19:20 – Strasbourg

Videons längd : 1\’09\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen