Video av en ledamots anförande – Europeiska rådets slutsatser: ett skyndsamt slutförande av färdplanen är nödvändigt – Charlie Weimers – Onsdagen den 15 februari 2023 – 17:36 – Strasbourg

Videons längd : 2\’22\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen