Video av en ledamots anförande – En ny EU–Kina-strategi – Charlie Weimers – Tisdagen den 14 september 2021 – 20:04 – Strasbourg

Videons längd : 1\’12\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen