Video av en ledamots anförande – Dödsfall till havs: gemensamma EU-åtgärder för att rädda liv och insatser för att säkerställa säkra och lagliga migrationsvägar (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 15 mars 2023 – 17:19 – Strasbourg

Videons längd : 1\’10\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen