Video av en ledamots anförande – Det ökande antalet avrättningar i Iran, särskilt fallet Mohammad Ghobadlou – Charlie Weimers – Onsdagen den 7 februari 2024 – 21:30 – Strasbourg

Läs mer

Videons längd : 1’21”

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen