Video av en ledamots anförande – Byggnaders energiprestanda (omarbetning) (debatt) – Charlie Weimers – Måndagen den 11 mars 2024 – 19:50 – Strasbourg

Läs mer

Videons längd : 1’12”

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen