Video av en ledamots anförande – Behovet av ett snabbt antagande av asyl- och migrationspaketet (debatt) – Charlie Weimers – Onsdagen den 4 oktober 2023 – 10:06 – Strasbourg

Videons längd : 1\’20\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen