Video av en ledamots anförande – Behovet av en europeisk lösning för asyl och migration, inbegripet sök- och räddningsinsatser – Charlie Weimers – Onsdagen den 23 november 2022 – 10:09 – Strasbourg

Videons längd : 1\’40\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen