Video av en ledamots anförande – Att minska regelbördan för att stimulera företagarandan och konkurrenskraften – Charlie Weimers – Onsdagen den 22 november 2023 – 15:42 – Strasbourg

Videons längd : 1\’43\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen