Video av en ledamots anförande – Arbetsplan – Charlie Weimers – Måndagen den 17 oktober 2022 – 17:22 – Strasbourg

Videons längd : 18\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen