Video av en ledamots anförande – Angreppen nyligen på julafton i delstaten Plateau i Nigeria – Charlie Weimers – Onsdagen den 7 februari 2024 – 22:06 – Strasbourg

Läs mer

Videons längd : 1’12”

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen