Video av en ledamots anförande – Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt – Charlie Weimers – Onsdagen den 8 november 2023 – 21:56 – Bryssel

Videons längd : 1\’07\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen