Video av en ledamots anförande – Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen) – Charlie Weimers – Måndagen den 2 maj 2022 – 21:59 – Strasbourg

Videons längd : 1\’20\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen