Video av en ledamots anförande – Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen) – Charlie Weimers – Måndagen den 13 december 2021 – 21:19 – Strasbourg

Videons längd : 1\’12\’\’

Ansvarsfriskrivning : Tolkning av debatter syftar till att underlätta kommunikation och är inte ett giltigt protokoll från debatten. Endast originalinlägget eller granskad skriftlig översättning av inlägget är giltigt.
Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen