Svensk väljare med utländsk bakgrund? Rösta SD!

SVENSK VÄLJARE MED UTLÄNDSK BAKGRUND? RÖSTA SD!

Det finns idag många svenskar med invandrarbakgrund som på olika sätt gör ett fantastiskt arbete i Sverige. Nyligen kontaktades jag av en sådan person – en svensk-iransk vän – som berättade att hans föräldrar sympatiserade med SD, men att de var nervösa för att lägga sina röster på mitt parti.

Detta är ett inlägg riktat till hans föräldrar, men dela gärna med alla de av era vänner med rötter i utlandet som funderar på att rösta på Sverigedemokraterna.

Inledningsvis kan vi konstatera att ni som är svenskar med rötter från andra länder och funderar på att rösta på Sverigedemokraterna inte är ensamma. Tvärtom. I takt med att mitt parti växer lockar vi en växande grupp väljare med utländsk bakgrund. Personligen tror jag än fler skulle välja Sverigedemokraterna om vi framställdes mer sanningsenligt i media.

Därför vill jag klarlägga och förklara hur Sverigedemokraterna ser på vissa frågor som personer med utländsk bakgrund ofta tar upp med mig.

Sverigedemokraterna vill att personer som kommer till landet ska assimileras och bli en del av det svenska folket. Många med rötter i utlandet föreställer sig att denna assimilering skulle likna den som den turkiska staten riktade mot kurder eller det andra stater i Mellanöstern försökt tvinga på kristna. De kan vara lugna. Vi sverigedemokrater tror på en inkluderande nationalism. Vi vill att de som kommer hit ska anpassa sig till svenska värderingar och synsätt, men kommer inte tvinga någon att bryta med särdrag som inte har betydelse. Tre testfrågor är: Är du villig att göra allt du kan för att bli en del av det svenska samhället och vill du att dina barn ska bli en fullt integrerad del av det svenska samhället? Skulle du acceptera om ditt barn ville gifta sig med en svensk man eller kvinna och inte någon från hemlandet? Skulle du acceptera om ditt barn konverterade eller blev ateist?

Svenskar med rötter i utlandet kan således tala vilket språk de vill, dansa enligt sin tradition och givetvis äta de maträtter de föredrar hemma, bara de anstränger sig för att tala svenska utanför hemmet och fullt ut accepterar att det är svensk kultur och våra normer och värderingar som gäller i offentligheten. Man kan givetvis även praktisera den egna religionen så länge man inte vill påtvinga samhället sina religiösa värderingar och normer.

Exempel på sådant vi inte vill förändra är exempelvis att män och kvinnor badar samtidigt i badhus och åker på samma bussar och vi vill inte ha skolor som separerar pojkar och flickor att det i praktiken blir omöjligt att fira skolavslutningar, så som traditionen bjuder, i kyrkan. Vi kommer motverka att uppförandet av minareter som ljuder över samhällen och tycker inte det är lämpligt att svenska ministrar bär slöja vid besök i islamistiska diktaturer. Sverige ska vara ett inkluderande land för människor som har kommit hit och gör rätt för sig, men aldrig ge avkall på majoritetsbefolkningens traditioner, kultur, normer och värderingar.

Det finns flera förklaringar till varför Sverigedemokraterna ökar bland svenska med rötter i utlandet. Den främsta anledningen är kanske att många bor i de segregerade förorterna. Ofta påverkas dessa personer direkt och konkret av invandringens baksidor. Svenskar med rötter i utlandet de drabbas exempelvis oftare än svensk-svenskar av kriminaliteten och otryggheten i förorten. Det är även oftare deras barn och barnbarn som går i de skolor där det kommer in ständigt nya elevkullar med stora språksvårigheter och bristande kunskaper från sina hemländer.

En annan viktig anledning är att många svenskar med rötter i utlandet delar Sverigedemokraternas kritiska syn på islam. Ofta har dessa personer eller deras föräldrar direkta erfarenhet av vad som händer när islamister blir starka nog att göra maktanspråk. Exempelvis minns kristna libaneser att de var i majoritet så sent som på 1970-talet och iranier har inte glömt hur deras land på mindre än ett år förvandlades från en sekulär monarki till en religiös diktatur när Khomeini tog makten 1979. Och armenier, assyrier, syrianer, kaldéer, yazidier, kristna och sekulära har liknande erfarenheter av förföljelse från sina länder. Dessa grupper ser med oro på utvecklingen i Sverige och betraktar med rätta Sverigedemokraterna som det enda politiska parti som tar frågan om islamiseringen på allvar.

En annan grupp som ofta röstar på Sverigedemokraterna är de som sedan länge etablerat sig och anpassat sig till – och gillar – det svenska samhället. Så som det var när de kom. Detta gäller exempelvis många arbetskraftsinvandrare från Finland, Sydeuropa eller Jugoslavien på 50- och 60-talen. Dessa grupper vet av erfarenhet att invandare som anpassar sig och sliter hårt kan bli en naturlig del av det svenska samhället. Många arbetskraftsinvandrare och de som assimilerats har slitit ont på sina arbetsplatser, och de har kämpat med att anpassa sig och lära sig språket. När de ser hur samhället daltar med personer som kommer till Sverige utan avsikt att arbeta, lära sig språket eller anpassa sig blir de rent ut sagt förbannade. Med rätta. De vet hur svårt det är att bli assimilerad och vet att det krävs ett yttre tryck för att göra detta arbete. Och de ogillar därför att betala skatt för bidrag till personer som faktiskt inte är villiga att göra det som krävs för att bli en del av samhället.

Enligt en del kan det vara fler män med utländsk bakgrund som sympatiserar med SD än i befolkningen som helhet. Och många assimilerade kvinnor uppfattar – korrekt – sverigedemokrater som tydliga mot islamismen och vänsterns förlegade syn och oförmåga att inse att det finns patriarkala strukturer bland invandrargrupper som måste bekämpas. Dessa kvinnor vill verkligen inte se shariainspirerade moralpoliser som vill tvinga på dem slöja – i Sverige.

Vänstern vill ofta klumpar ihop personer med utländsk bakgrund. De förväntas ha – närmast avkrävs – en radikal socialistisk- och multikulturell ideologi som direkt strider mot mångas konservativa syn på världen där värden som familj och trygghet, bekämpande av brottslighet och hårt arbete och flit hyllas. Svenskar med utländska rötter förstår – till skillnad från många i den svenska ’kultureliten’ – att det finns något som är svensk kultur. Och många gillar – eller, åtminstone uppskattar – den svenska kulturen och förstår vikten av att bevara den för framtiden.

Jag ska vara ärlig. Sverigedemokraterna finns till för att bevara vårt land som en plats där svenskar med djupa rötter i vårt land kan känna sig hemma. Det innebär att vi kommer bekämpa alla tankar på att vårt land ska bli en multikulturell stat där alla kulturer tillskrivs samma värde oavsett hur mycket de strider mot traditionella svenska normer och värderingar. Men man kan även rösta på Sverigedemokraterna om man vill ha ett sammanhållet och tryggt land. För alla.

Sverigedemokraterna menar att den svenska majoritetsbefolkningens grundläggande normer och värderingar ska ha en överordnad position i Sverige. Det innebär inte att vi menar att den svenska kulturen är ’bättre’ eller att andra kulturer inte har något egenvärde, utan bara att svensk kultur och våra normer och värderingar – vårt sätt att leva – bör vara dominerade i Sverige. Vi sätter detta land och folket som bor här samt våra traditioner främst.

Vi tror på en inkluderande nationalism där den som är konstruktiv och vill bidra till det här landet ska kunna bli en del av det fullt ut genom medborgarskapet. Det vi inte kan eller kommer acceptera är människor som vägrar anpassa sig, begår brott, eller försöker ändra Sveriges kulturella särart.

Accepterar man det och gillar vår politik i andra sakfrågor är du – oavsett ditt eller din familjs ursprung – välkommen som väljare, partimedlem och förtroendevald.

Rulla till toppen