Svar på en skriftlig fråga – Reglerna för förändrad markanvändning (LULUCF) och deras konsekvenser för nationellt självbestämmande – E-004758/2021(ASW)

Se frågor : E-004758/2021

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen