Svar på en skriftlig fråga – Kommissionens svar på rapporter om att f.d. sovjetiska stater har avvisat möjligheten att ta emot afghanska migranter och flyktingar – E-003969/2021(ASW)

Se frågor : E-003969/2021

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen