Svar på en skriftlig fråga – Förvärv av ny bostad för chefen för EU:s delegation vid FN i New York – E-002231/2022(ASW)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen