Svar på en skriftlig fråga – Förtydligande av kommentarer med antydan om att ytterligare tio länder skulle kunna ansluta sig till EU före 2030 – E-002779/2023(ASW)

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen