Svar på en skriftlig fråga – Fem medlemsstater strider mot artikel 14.5 i förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens – E-002577/2023(ASW)

Se frågor : E-002577/2023

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen