Svar på en skriftlig fråga – EU:s begäran till medlemsstaterna om militärt bistånd vid Kabuls flygplats – E-003973/2021(ASW)

Källa : © Europeiska unionen, 2021 – EP

Rulla till toppen