Svar på en skriftlig fråga – Ärende: Bristande fokusering på irreguljära migranters och afghanska brottslingars återvändande i EU:s riktmärken för samarbete med talibanerna – E-004576/2021(ASW)

Källa : © Europeiska unionen, 2022 – EP

Rulla till toppen