Skriftlig fråga – Uppskattad merkostnad vid köp av bil i samband med antagandet av Euro 7-normen – E-000841/2023

Fråga för skriftligt besvarande E-000841/2023
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Marie Dauchy (ID), Roman Haider (ID), Eric Minardi (ID), Evžen Tošenovský (ECR), Aldo Patriciello (PPE), Gunnar Beck (ID), Tudor Ciuhodaru (S&D), Guido Reil (ID), Charlie Weimers (ECR), Gilles Lebreton (ID), Mathilde Androuët (ID), Anna Zalewska (ECR), Susanna Ceccardi (ID), Jorge Buxadé Villalba (ECR), André Rougé (ID), Hermann Tertsch (ECR)

Källa : © Europeiska unionen, 2023 – EP

Rulla till toppen