Skriftlig fråga – Uppmaning till kommissionen om en förklaring till följd av en subvention som kommissionen beviljat en islamistisk organisation som den förnekade att den gav finansiellt stöd – P-000262/2024

Läs mer

Prioriterad fråga för skriftligt besvarande P-000262/2024
till kommissionen
Artikel 138 i arbetsordningen
Marie Dauchy (ID), Gunnar Beck (ID), Catherine Griset (ID), Annika Bruna (ID), France Jamet (ID), André Rougé (ID), Ladislav Ilčić (ECR), Dominik Tarczyński (ECR), Eric Minardi (ID), Hermann Tertsch (ECR), Dominique Bilde (ID), Charlie Weimers (ECR), Aurélia Beigneux (ID), Nicolaus Fest (ID), Jorge Buxadé Villalba (ECR), Margarita de la Pisa Carrión (ECR), Patricia Chagnon (ID), Philippe Olivier (ID), Danilo Oscar Lancini (ID), Mathilde Androuët (ID), Susanna Ceccardi (ID), Gilles Lebreton (ID)

Källa : © Europeiska unionen, 2024 – EP

Rulla till toppen